Vaaliteemani

Esittelen tässä Sinulle kaikkiaan kahdeksan vaaliteemaani ja perustelen, miksi ne ovat tärkeä pitää esillä.

Terhi.

1. Toimivat kuntapalvelut

2. Varhaiskasvatus

 • Tuttu, ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunta mahdollistaa turvallisen hoitoympäristön lapselle ja tukee vanhempia lapsen kasvussa.
 • Olen maksuttoman varhaiskasvatuksen puolesta!

3. Koulu

 • Lähikoulut ja pienet ryhmäkoot säilytettävä.
 • Koulukiusaamiseen on puututtava välittömästi.
 • Koulunkäyntiavustajien, terveydenhoitajien ja koulupsykologien palvelut kaikkiin kouluihin.
 • Koulupudokkaista otettava koppi välittömästi.

4. Työllistyminen

 • Nuoria on kannustettava ja ohjattava peruskoulun jälkeen jatko-opintoihin joko lukioon, ammattikouluun, työpajatoimintaan tai oppisopimuskoulutukseen.

5. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuvassa: Terhi Myllypuron terveysaseman edessä

 • Olen lähiterveysasemien säilyttämisen ja niiden kattavien palvelujen puolella.
 • Vanhuksille inhimillinen ja laadukas kotihoito, päivätoiminta sekä pääsy ympärivuorokautiseen hoidon piiriin tarpeen vaatiessa.
 • Vammaisille yhdenvertaiset, monipuoliset ja yksilöllisesti suunnitellut palvelut.
 • Omaishoidon tuessa on huomioitava hoitajan ja hoidettavan erilaiset tarpeet sekä monipuolinen ja räätälöity tuki. Omaishoitajan hoitopalkkio määriteltävä yksilöllisesti ja lakisääteisistä vapaapäivistä on huolehdittava.

Kuvassa: Myllypuron vanhustenkeskus

6. Kohtuuhintainen asuminen

Kuvassa: Myllykylä

 • Jokaisella helsinkiläisellä pitää olla oikeus omaan postiluukkuun: niin nuorella, lapsiperheellä, yksinasuvalla kuin ikäihmiselläkin.
 • Helsingissä on huutava pula kohtuuhintaisista vuokra- ja omistusasunnoista.

7. Asukastalot

 • Kaikissa helsikiläislähiöissä oltava asukastalo ja nuorisotalo - NUTA.
 • Asukastalo mahdollistaa asukkaiden, yhdistysten ja harrasteryhmien kokoontumisen sekä yhteisten tilaisuuksien järjestämisen omalla asuinalueellaan.
 • Nuta on turvallinen paikka hengailla, järjestää ja osallistua nuorten omiin tapahtumiin.

8. Kattava ja edullinen joukkoliikenne

Kuvassa: Jokeri-bussi

 • Olen kattavan ja kohtuuhintaisen joukkoliikenteen puolesta.